czwartek, 25 stycznia 2018

Postać Dramatu: Ulther Harginsson, Krasnoludzki Mędrzec.

Dziś mam dla Was propozycję zasad kolejnej Postaci Dramatu do Warheim FS - szanowne państwo-draństwo oto Ulther Harginsson, Krasnoludzki Mędrzec.

Wszelkie uwagi, komentarze i sugestie mile widziane. Jeżeli dostrzegliście jakieś błędu lub macie pomysł na jakąś modyfikację to piszcie.

Jeśli szanowne państwo-draństwo ma pomysły na kolejnych bohaterów specjalnych do Warheim FS, a wystarczy mi nawet krótki opis zawarty w kilku zdaniach, to piszcie śmiało w komentarzach poniżej.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

sobota, 20 stycznia 2018

Podręcznik do Warheim FS, Przeklęty Szczurołap. Aktualizacja.

W dziale Download dostępny jest już zaktualizowany plik PDF z podręcznikiem do Warheim FS w wersji Przeklęty Szczurołap.

Ponadto z DropBoxa możecie pobrać:


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

poniedziałek, 15 stycznia 2018

Raport bitewny: Khazadzi z Gór Krańca Świata vs Piraci z Sartosy.
After battle report: Dwarves vs Pirates.

Poniżej opublikowałem kilka zdjęć z potyczki Warheim FS, którą w grudniu stoczyłem Innym Wymiarze w Katowicach. 

Rozgrywkę stoczyliśmy w ramach kampanii na zasadzie turnieju organizowanej przez Radzika.

Do kolejnej bitwy wystawiłem moich Khazadów z Gór Krańca Świata naprzeciw Piratów z Sartosy, którym dowodził Bahior z bloga The Dark Oak.

Po pogromie jaki Nieumarli dowodzeni przez Radzika zafundowali moim Krasnoludom do walki z Piratami wystawił trzy modele.

Trochę mało, żeby skutecznie otoczyć kilkukrotnie liczniejszą kompanie żeglarzy.

Niestety, mimo chęci Krasnoludom nie wystarczyło czasu by zająć dogodne pozycje. Zaginiony syn kupca wybrał towarzystwo Piratów, a ci dość szybko zaczęli wycofywać się z młodzieńcem na z góry upatrzone pozycje.

Krasnoludowie próbowali pokrzyżować plany człeczyn. W końcu zaginiony, który nad ratunek z rąk Starszej Rasy przedkłada towarzystwo Piratów nie może być tym za kogo się podaje. 

Długobrodzi postanowili rozwiązać ten dylemat na swój sposób. Niestety kilka ołowianych kul, które pomimo silnego wiatru udało się wystrzelić w stronę młodzieńca i towarzyszącego mu Pirata jedynie zraniło fałszywego syna kupca, który z pomocą żeglarzy zbiegł z pola walki.

Dzięki sporej różnicy w prestiżu drużyny Krasnoludom udało się zdobyć dodatkowe Punkty Doświadczenia i dochód, który pozwolił na uzupełnienie strat i zakup dodatkowe ekwipunku.
Below I have published some pictures of the battle in Warheim FS, which in December I fought in Innym Wymiarze in Katowice.

The game fought a campaign on a tournament rules organized by Radzik.

For the next battle I staged my Dwarves against the Pirates from Sartosa who were commanded by Bahior from blog The Dark Oak.

After the slaughter, which the Undead company under the command of Radziki did to the Dwarves only three Dwarves stood for the battle with the Pirates' warband.

A little bit to effectively surround, several times the number of sailors' companies.

Unfortunately, despite the will of the Dwarves, there was not enough time to take convenient positions. The lost son of the merchant chose the company of the Pirates, and those quickly began to retreat from the youngster's predominant positions.

The dwarves tried to thwart man's plans. In the end, the missing person who, by the rescue of the Elder Race, submits to the murdered company of the Pirates, can not be what he claims to be.

Longbeards have decided to solve this dilemma in their own way. Unfortunately, a few lead bullets, which despite the strong wind managed to fire in the direction of the young man and the accompanying Pirate only wounded the false son of a merchant, who with the help of sailors fled from the battlefield.

Thanks to the considerable difference in the rating the Dwarfs managed to gain additional Experience and income, which allowed to supplement losses and purchase additional equipment.

         

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


 
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

wtorek, 9 stycznia 2018

Gadżety: Kostka specjalna do Warheim FS.

Jeśli szanowne państwo-draństwo tak jak ja nie lubi obracać i kłaść na stole, a tym samym ryzykować uszkodzenia pomalowanych modeli, które w wyniku zranienia zostały Oszołomione!Powalone na Ziemię! lub Wyłączone z Akcji! to wraz z Michałem z Black Grom Studio mamy dla Was rozwiązanie.

Michał przygotował projekt, który po wycięciu laserem z płyty HDF o grubości 1.5 mm i samodzielnym montażu stworzyłyby sześciościenną kostkę (długość boku 12 mm), na której ściankach znalazłyby się znaczniki:

  • O! (Oszołomiony!)
  • PnZ! (Powalony na Ziemię!)
  • WzA! (Wyłączony z Akcji!)
  • H! (Ukryty)
  • U! (Ucieczka)
  • G! (Głupota!)
Na chwilę obecną koszt wykonania 1 szt. takiej kostki to 4 złote, z możliwością odbioru na Turniej Warheim FS - Przeklęty Szczurołap!.

Czy szanowne państwo-draństwo jest zainteresowane? Jeśli tak dajcie znać w komentarzach.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

czwartek, 28 grudnia 2017

Turniej Warheim FS - Przeklęty Szczurołap.
Sponsorzy - SpellCrow!|Tournament Warheim FS - Cursed Ratcatcher. Sponsors - SpellCrow!

SpellCrow to jedna z kilku firm, która została sponsorem turnieju Warheim FS - Przeklęty Szczurołap, który odbędzie się 24 marca 2018 roku w Katowicach, w Innym Wymiarze.

W ofercie SpellCrow znajdziecie świetne figurki i bitsy zarówno w klimacie fantasy jak i sci-fi.

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie internetowej i Facebooku.


A bardziej szczegółowa prezentacja nagród od SpellCrow pojawi się za jakiś czas w ramach piątkowych recenzji na DansE MacabrE.
SpellCrow is one of the few companies that has been a sponsor of the tournament Warheim FS - Cursed Ratcatcher, which will take place on March 24, 2018 in Katowice, in the Inny Wymiar.

The offer SpellCrow you will find figurines that can be used both during the fantasy and sci-fi games.

More details can be found on the website and Facebook.

A more detailed presentation of awards from SpellCrow appear for some time as part of friday's reviews of the DansE MacabrE.

 
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today.

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

poniedziałek, 25 grudnia 2017

Raport bitewny: Khazadzi z Gór Krańca Świata vs Nieumarły poczet Krwawego Smoka.
After battle report: Dwarves vs Undead.

Poniżej opublikowałem kilka zdjęć z potyczki Warheim FS, którą w grudniu stoczyłem Innym Wymiarze w Katowicach. 

Rozgrywkę stoczyliśmy w ramach kampanii na zasadzie turnieju organizowanej przez Radzika.

Do kolejnej bitwy wystawiłem moich Khazadów z Gór Krańca Świata naprzeciw Nieumarłego pocztu Krwawego Smoka, którym dowodził Radzik.

Co do samej potyczki, to cóż... Poniższy post publikuję w sumie jedynie z kronikarskiego obowiązku.

Plan był prosty. Zająć dogodną pozycję, ostrzelać przeciwnika i zaszarżować Nieumarłych bohaterów.


I częściowo plan się udał. Kompania Nieumarłych została ostrzelana, a bohaterowie zaszarżowani. Tylko co z tego...

Gra zakończyła się zwycięstwem Nieumarłych i masakrą Krasnoludów. Kości nie były po stronie Khazadów - zdecydowana większość testów kończyła się niepowodzeniem, a widok 7+ na 2K6 był rzadkością. No wyjątkiem był rzut na test rozbicia, ten dzięki wynikowi 10 nie udał się za pierwszym razem. Niepowodzeniem kończyły się także rzuty na Ochronę Pancerza 1+.


Również sekwencja po potyczce nie różniła się przebiegiem od samej rozgrywki. Dwóch stronników zginęło, a dwóch bohaterów w wyniku odniesionych ran nie weźmie udziału w najbliższej grze.

Dochodu nie było.
Below I have published some pictures of the battle in Warheim FS, which in December I fought in Innym Wymiarze in Katowice.

The game fought a campaign on a tournament rules organized by Radzik.

For the next battle I staged my Dwarves against the Undead who were commanded by Radzik.

As for the game, well ... The following post published a total of only chronicler's duty.

The plan was simple. Take a convenient position, fire your opponent and charge Undead heroes.

And partly the plan went well. The Undead Company was fired and the heroes charged. Only it did not work out...

The game ended with the victory of the Undead and the massacre of the Dwarves. Dice were not on the side of the Dwarves - the vast majority of tests ended in failure, and the view of 7+ on 2K6 was a rarity. Well, there was a throw-out for the rout test, thanks to the score of 10 it failed the first time. The tests for Armor Save 1+ also failed.

Also the sequence after the game was not different from the game itself. Two henchman were killed, and two heroes as a result of wounds will not take part in the next game.

There was no income.

But the playing table was nice.

          

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


 
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

poniedziałek, 18 grudnia 2017

Raport bitewny: Łowcy czarownic vs Zbrojna kompania z Ostlandu.
After battle report: Witch hunters vs Ostlanders.

Poniżej znajdziecie zdjęcia z gry w Warheim FS, którą moi Łowcy czarownic stoczyli listopadzie w Innym Wymiarze ze Zbrojna kompania z Ostlandu dowodzoną przez Findara z bloga Diariusz RPG.

Zagraliśmy potyczkę według scenariusza Okupacja, którego celem było utrzymanie kontroli nad wyznaczonymi budynkami.

Łowcy czarownic znajdując się bliżej wyznaczonych budynków szybko przejęli nad nimi kontrolę, jednocześnie celnie ostrzeliwując się pistoletów pojedynkowych.

I choć kule zbierały wśród Ostlandczyków krwawe żniwo, to było ich zbyt wielu i w 8 rundzie dzięki przewadze liczebnej osiągnęli cel scenariusza i wygrali potyczkę.

W tej grze los bezdyskusyjnie sprzyjał Łowcom czarownic, a na kościach wypadały dokładnie takie wyniki, jakie były potrzebne. Kule i ciosy trafiały i raniły wrogów, a testy terenu niebezpiecznego, Inicjatywy i Ochrony Pancerza kończyły się sukcesem.

Zabrakło jednak czasu by zniwelować przewagę liczebną Ostlandczyków, którzy w ostatniej rundzie zajęli większą ilość budynków.

Przychód uzyskany po ostatnich bitwach pozwolił mi na zakup dwóch pistoletów pojedynkowych dla łowców czarownic, którzy nauczyli się umiejętności rajtar. Niestety nie udało się rekrutować kolejnego Flagelanta, za to szeregi drużyny zasiliło dwóch Zelotów.
Below I have published some pictures of battle in Warheim FS game, which my Witch hunters fought in November in Inny Wymiarz in Katowice with Ostlanders commanded by Findar host of the blog Diariusz RPG.

We played a battle according to the scenario of Occupation, which was aimed at maintaining control over the designated buildings.

The Witch hunters, who were closer to the designated buildings, quickly took control over them, while simultaneously firing their pistols.

And although the bullets were gathering a bloody harvest among the Ostlanders, there were too many of them, and in the 8th round, thanks to the numerical superiority they reached the target of the script and won the battle.

In this game, fate was unquestionably favorable to Witch Hunters and on the dice were exactly the results that were needed. Bullets and blows hit and wounded enemies, and dangerous terrain tests, Initiatives and Armor Save were successful.

But ran out of time to overcome outnumbered Ostlander, who in the last round took more buildings.

The revenue gained from the recent battles allowed me to purchase two pistols for witch hunters who learned the skill of the rajtar. Unfortunately, it was not possible to recruit another Flagelant but the warband was fed by two Zelotes.
Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten postJeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


 
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...